PWA

PWA: wie zijn we ?

PWA is een samenwerkingsverband tussen de federale overheid (RVA), de sociale partners en steden en gemeenten.

Het geeft kansen aan werkzoekenden om aan te knopen met competentieversterkende werkervaringen en biedt aan de burgers de mogelijkheid om activiteiten met beperkte omvang op een legaal en sociale wijze in te vullen.

Elke burger kan een beroep doen op het PWA om occasionele activiteiten te laten uitvoeren.

Welke taken kan je als particulier laten uitvoeren via PWA ?

 • Gras maaien
 • Onkruid wieden
 • Snoeien
 • Spitten
 • Planten
 • Auto’s wassen
 • Kleine herstellingen aan tegels, plinten of voegen
 • Kleine reparaties aan houtconstructies
 • Meubels monteren
 • Lijsten, kaders bevestigen
 • Kleine oppervlaktes schilderen, plamuren en behangen
 • Lokalen ontruimen
 • Lampen vervangen
 • Goederen inpakken voor verhuizing
 • Oppas aan huis voor kinderen
 • Oppas aan huis voor senioren, zieken en personen met een beperking
 • Assistentie dagelijks leven voor personen met een beperking
 • Begeleiding naar ontspannings-, sport-, culturele en/of schoolactiviteiten
 • Personen vergezellen bij consultaties

Kostprijs ?

5,95 eur  – 7,45 eur per uur (bovendien mogelijkheid tot fiscale aftrek)
+ vervoersonkosten

Hoe aan te vragen ?

Neem contact op met uw plaatselijk kantoor.

Welke taken kan je als rechtspersoon laten uitvoeren via PWA ?

Naast particuliere gebruikers kunnen ook rechtspersonen met een ‘sociaal doel’ een beroep doen op het PWA.   Als basisprincipe geldt dat de opdrachten of taken die door PWA-werknemer worden uitgevoerd geen concurrentie mogen teweegbrengen met het aanbod op de reguliere arbeidsmarkt en bovendien een occasioneel karakter moeten behouden.

Verder moeten de aangevraagde PWA-activiteiten bij rechtspersonen aan welbepaalde criteria beantwoorden. Iedere aanvraag wordt dan ook individueel beoordeeld.

 • Eenvoudige administratieve taken
 • Kleine herstellings- en onderhoudswerken aan lokalen
 • Klein tuinonderhoud, onderhoud van opritten en parkings
 • Lokalen poetsen of opruimen na bepaalde evenementen
 • Sneeuw ruimen
 • Mailings verzendingsklaar maken
 • Folders m.b.t. bepaalde manifestaties bussen
 • Logistieke hulp bij feesten, tentoonstellingen
 • Maaien / onderhouden van sportvelden
 • Aanbrengen van markeringen
 • Onderhoud van kleedkamers en sportmateriaal
 • Aanvullend toezicht op de speelplaats en in de refter
 • Hulp bij de maaltijdbedeling
 • Oppas /begeleiding van kinderen bij /naar ontspannings- of buitenschoolse activiteiten
 • Hulp bij het ophalen van kinderen met de schoolbus
 • Verkeersopzichter aan de schoolpoorten
 • Hulp bij schoolmanifestaties, feesten en activiteiten van de oudervereniging

Hoeveel uur per maand ?

Maximum 53 uur per maand.  Uitzonderingen kunnen voorgelegd worden aan het PWA.

Kostprijs ?

5,95 eur  – 7,45 eur per uur (bovendien mogelijkheid tot fiscale aftrek)
+ vervoersonkosten

Hoe aan te vragen ?

Neem contact op uw plaatselijk kantoor.