beginpagina
RVA - WB Gent
RVA - WB Gent
uitbetalingsinstellingen

ABVVACLVBACVHVW

het werkloosheidsbureau Gent

De RVA is georganiseerd in 30 lokale werkloosheidsbureaus (WB's) en 1 centraal Hoofdbestuur. Geografisch
gezien omvat het WB Gent het arrondissement Gent-Eeklo. De taak van de WB's bestaat voornamelijk uit de
behandeling van werkloosheidsdossiers. Er wordt beslist over het recht op een werkloosheidsuitkering in geval
van volledige werkloosheid, tijdelijke werkloosheid, brugpensioen, deeltijds werk, loopbaanonderbreking en
tijdskrediet. Er wordt ook controle uitgevoerd op de betalingen. Eventuele overtredingen en misbruiken worden
bestraft. Een andere taak bestaat uit het nagaan of de werkloze actief naar werk zoekt.

Het uitbetalen van de uitkeringen gebeurt door de uitbetalingsinstellingen (vakbond of HVW) met uitzondering
van de uitkeringen loopbaanonderbreking en tijdskrediet die door de RVA zelf betaald worden. Het zijn deze
uitbetalingsinstellingen die in eerste instantie bevoegd zijn om alle inlichtingen te verstrekken over de werk-
loosheidsreglementering en omtrent een persoonlijk dossier. Neem dus in eerste instantie contact op met hen.
Een link naar de website van deze instellingen vindt u aan de linkerzijde van deze pagina.

 adres: Jan Samijnstraat 1, 9050 Gent (Gentbrugge/Ledeberg)
 tel: 09/265.88.40
 fax: 09/265.88.45
 e-mail: directiewbgent@rva.be


rechtstreekse oproepnummers
van de diensten
:
attesten 09/265.88.51
betwiste zaken 09/265.88.42
brugpensioenen 09/265.88.55
DISPO 09/265.88.56
loopbaanonderbreking
en tijdskrediet
09/265.88.47
09/265.88.54
PWA 09/265.88.43
tijdelijke werkloosheid 09/265.88.50
09/265.88.57
toelaatbaarheid 09/265.88.48
09/265.88.55
het werkloosheidsbureau van de RVA gelegen in de Jan Samijnstraat te Gentbrugge
 
openingsuren:
dag voormiddag namiddag
maandag 08u30-11u30  
dinsdag 08u30-11u30  
woensdag    
donderdag 08u30-12u00  
vrijdag 08u30-12u00  
Buiten de aangeduide openingsuren kan u ook steeds op afspraak bij ons terecht.


PWA binnen de RVA

De RVA ondersteunt de gemeenten met de werking van het PWA. Zo stelt de RVA het administratief personeel ter beschikking (de PWA-beambten). Bovendien ontvangt elk PWA-kantoor elk jaar een werkingssubsidie van de RVA. Vanuit het werkloosheidsbureau gebeurt de coördinatie en de logistieke ondersteuning van de PWA's.

intern